PHẠM NGỌC NGHĨA
KIẾM TIỀN

Lorem ipsum..

PHAM NGOC NGHIA (JAY G)

Role  Digital marketing specialist
Location Hà Nội, Việt Nam
Interests Writing, Share, Tech…
PHẠM NGHĨA LÀ AI ? 093 6942 555 Facebook Intagram Youtube Blog Shoping