Tag Archives: quảng cáo báo chí

Bảng Giá Booking Bài Pr Báo Chí Vnexpress, VTV, Dân Trí, Yan, 24h, Thanh Niên, Cafe F, Sao Star

Báo Giá Booking PR Báo Chí VTV, Vnexpress, CafeF

STT Đầu báo Vị trí Đơn giá Chiết khấu Thành tiền
1 24h.com.vn PR Loại 2 (nhóm 1) Pr doanh nghiệp, doanh nhân, thương hiệu 4.000.000 15% 3.400.000
2 Eva.vn Tiểu mục 4.000.000 15% 3.400.000
3 Zing Mục Thông tin doanh nghiệp 12.000.000 15% 10.200.000
4
Vnexpress
Mục doanh nghiệp viết 15.000.000 15% 12.750.000
Tiểu mục ( giáo dục, khoa học, ý kến, tâm sự, xe) 10.000.000 10% 9.000.000
5 Báo đầu tư Mục Thông tin doanh nghiệp 5.000.000 15% 4.250.000
6 Yeah1 Tin Chuyên mục 4.000.000 15% 3.400.000
7 Yan Tiểu mục 4.500.000 15% 3.825.000
8 dantri.com.vn Tiểu mục nhóm 1 10.000.000 20% 8.000.000
9 Vtc Hiển thị chuyên mục 5.000.000 15% 4.250.000
10 Báo quốc tế Chuyên mục 2.000.000 2.000.000
11 Công lý Chuyên mục 2.000.000 2.000.000
12
Tuổi trẻ
Mục cần biết ( <300 chữ) 4.000.000 4.000.000
Mục cần biết (300-600 chữ) 6.000.000 6.000.000
Mục cần biết ( >600 chữ) 8.000.000 8.000.000
13
Thanh Niên
Tiểu mục 11.000.000 11.000.000
Tin ngắn tiểu mục (250 chữ + 1 ảnh) 3.000.000 3.000.000
PR cần biết (200 chữ + 1 hình) 2.000.000 2.000.000
14 Ngoisao.net Streaming 5 trên trang chủ 5.000.000 10% 4.500.000
15 Sức khỏe đời sống Hiển thị chuyên mục 4.000.000 4.000.000
16 giadinh.net Hiển thị trong chuyên mục 2.000.000 10% 1.800.000
17 Ictnews Hiển thị trong tiểu mục 4.000.000 15% 3.400.000
18 ngoisao.vn Hiển thị trong chuyên mục 3.000.000 3.000.000
19 Hà nội mới Hiển thị trong chuyên mục 5.000.000 5.000.000
20 Saostar Hiển thị Tiểu mục 4.000.000 15% 3.400.000
21 Webtretho Bài webtretho chuyên mục 6.500.000 10% 5.850.000
22 Lao động Mục Thông tin doanh nghiệp 5.000.000 5% 4.750.000
23 Diễn đàn doanh nghiệp Hiển thị trong chuyên mục 4.000.000 15% 3.400.000
24 Tinh tế Sticky 5.000.000 8% 4.600.000
25 Phụ nữ online Hiển thị trong chuyên mục 7.700.000 7% 7.161.000
26 Vneconomy Hiển thị trong chuyên mục 8.000.000 15% 6.800.000
27 Tiền phong Hiển thị trong chuyên mục 3.000.000 10% 2.700.000
28 Người đưa tin Mục cần biết 2.000.000 15% 1.700.000
29 Blogtamsu Hiển thị trên trang chủ 5.000.000 5.000.000
30 Elle Hiển thị trên chuyên mục Elle 18.000.000 10% 16.200.000
31 dep.com.vn Hiển thị trong chuyên mục 8.000.000 13% 6.960.000
32 Ione.net Hiển thị trong chuyên mục 4.000.000 10% 3.600.000
33 Tiin Chuyên mục 2.000.000 10% 1.800.000
34 2sao Chuyên mục 2.500.000 10% 2.250.000
35 Cafef Box tin doanh nghiệp 7.000.000 7.000.000
36 Cafebiz Hiên thị trong chuyên mục 4.000.000 4.000.000
37 VTV Hiển thị trong chuyên mục 5.000.000 5.000.000
38
Cafeland
Hiển thị trên trang chủ loại 3 (800 chữ 2 ảnh) 8.000.000 8.000.000
Tin ngắn 400 chữ 1 ảnh 5.000.000 5.000.000
39 Báo pháp luật Hiển thị trong chuyên mục (<1000 từ) 5.000.000 10% 4.500.000
40 Techz Bài PR loại 3 4.000.000 15% 3.400.000
41 Phụ nữ today Hiển thị trong chuyên mục 5.000.000 5.000.000
42 Alobacsi Hiển thị trong chuyên mục 1.500.000 10% 1.350.000
43 Otofun Mục Thị trường 247 5.000.000 5.000.000
44 Batdongsan.com.vn Hiển thị trên trang chủ 4.000.000 10% 3.600.000
45 Thethao247 Hiển thị trong chuyên mục 3.000.000 3.000.000
46 Làm cha mẹ Hiển thị trong chuyên mục 2.500.000 10% 2.250.000